3 QUY TẮC ĐẦU TIÊN CỦA MỘT PHỤ NỮ THÔNG MINH

Posted by

3 QUY TẮC ĐẦU TIÊN CỦA MỘT PHỤ NỮ THÔNG MINH
(*) Học cách đào thải stress ra khỏi đầu mình. Chăm lo Sức khoẻ tinh thần Sức khoẻ và thể chất là ưu tiên hàng đầu của một người Phụ nữ thông minh.
(*) Học cách Từ bỏ. Đầu tiên, hãy liệt kê hết những điều bạn muốn có cho cuộc đời mình sau đó bỏ dần bớt những điều không cần thiết. Phụ nữ thông minh luôn hiểu không ai có 25 giờ/ngày và sống được 2 lần.
(*) Học cách ngừng Điều khiển người khác, đó là cách Phụ nữ thông minh giúp mình tránh những tổn thương và thất vọng.
Nguồn: Dr Peper