7 CÂU HỎI GIÚP BẠN ĐẠT ĐƯỢC CÁI BẠN MUỐN

Posted by

7 CÂU HỎI GIÚP BẠN ĐẠT ĐƯỢC CÁI BẠN MUỐN
Chất lượng cuộc sống phụ thuộc vào chất lượng những câu hỏi. Vì thế hãy đặt những câu hỏi thông minh.
Đây là 7 câu hỏi giúp bạn đạt được cái bạn muốn.
1. Bạn muốn cái gì?
2. Tại sao bạn lại muốn cái bạn muốn?
3. Tại sao bạn chưa có cái bạn muốn?
4. Bạn chấp nhận làm điều gì để có được nó?
5. Bạn chấp nhận từ bỏ những gì để có được nó?
6. Ai đã làm được cái bạn muốn?
7. Bạn cam kết làm điều gì để tiến gần đến mục tiêu?
Ngoài kia có rất nhiều người sống vật vờ, vô định bởi không có những câu hỏi đúng để tự chất vấn bản thân mình.
Nếu bạn thấy hữu ích hãy chia sẻ để nhiều người có thể biết điều này
See Translation