ẢNH HƯỞNG CỦA TỈ LỆ TƯƠNG TÁC TRÊN WEBSITE ĐỐI VỚI VIỆC XẾP HẠNG TỰ NHIÊN

Posted by

ẢNH HƯỞNG CỦA TỈ LỆ TƯƠNG TÁC TRÊN WEBSITE ĐỐI VỚI VIỆC XẾP HẠNG TỰ NHIÊN
Tỉ lệ tương tác trên website là tập hợp các tỉ lệ của: Tỉ lệ nhấp tự nhiên, tỉ lệ time-onsite, tỉ lệ bỏ trang, tỉ lệ thoát trang, tỉ lệ chuyển đổi… các chỉ số này luôn được coi là có tác động đối với việc xếp hạng trang web trên Google. Tuy nhiên phải cho đến tận ngày hôm nay Moz mới có bài viết phân tích và đưa ra các hướng dẫn giúp các quản trị website có thể tối ưu trang web tốt hơn.
Bài viết phù hợp với các bạn đã làm SEO trên 2 năm !