Anh Phó Đức Phương ơi sao anh tìm cách ăn dày thế

Posted by

Anh Phó Đức Phương ơi sao anh tìm cách ăn dày thế, anh ăn cả giày cả tất cả đất xung quanh anh ạ
Sao anh không chuyển sang làm Thuế vụ luôn đi để mà vặt lông của dân như vặt lông vịt nhỉ ???
Anh lại định mở trạm BOT thu phí nghe nhạc tại các khách sạn cơ đấy
Ạ anh luôn
Thế thì từ nay chúng em đi khách sạn ở Việt Nam em xin tự hú hét nhạc của chúng em tự diễn biến nghe cho nó máu nhé.