Bạn là ai

Posted by

Bạn là ai? Không quan trọng…
Bạn từ đâu đến? Không quan trọng….
……
Khi bạn gặp thất bại, hết lần này đến lần khác bạn như thế nào? Đó mới là QUAN TRỌNG…
……
Phải mất 10000 lần thất bại Thomas Edison mới sáng chế ra được bóng đèn.
……
Không một cty nào nhận, bị từ chối liên tục, thất bại hết lần này đến lần khác, NIỀM TIN VÀO BẢN THÂN đã tạo nên một Jack Ma thành công ngày hôm nay……
Hãy TIN và đừng đánh mất niềm tin vào bản thân, bạn sẽ làm được, sẽ thành công….
<3 <3 <3 <3 <3 <3 <3 <3 <3 <3 <3 <3 <3 <3 <3