Bạn mình nói

Posted by

Bạn mình nói, “Xót xa quá thì phải share cái đã, nếu sai thì sẽ tháo xuống. bắn nhầm còn hơn bỏ sót”
Nhiều người nói, cứ share đi, nếu họ oan họ phải lên tiếng chứ, họ phải kiện chứ? sao ko thấy gì?
Bạn cũng biết mà, giết bao giờ cũng lẹ hơn cứu. Và âm lượng của tiếng kêu oan có bao giờ to bằng âm lượng của lời kết án đâu! Nhất là án ấu dâm! Họ ko có hàng ngàn hàng triệu cái loa khuếch trương âm thanh, như hàng triệu cái loa đã và đang khuếch trương họ có tội. Cho nên ko nghe…
Đọc tiếp