BỘ CÔNG AN ĐÃ RÚT LẠI QUY ĐINH “QUẢN LÝ VỀ GHI ÂM

Posted by

BỘ CÔNG AN ĐÃ RÚT LẠI QUY ĐINH “QUẢN LÝ VỀ GHI ÂM, GHI HÌNH NGỤY TRANG..” TRONG DỰ THẢO.
Bộ Công an đã tiếp thu ý kiến phản biện từ dư luận xã hội trong vấn đề xây dựng pháp luật, đối với nội dung quy định quản lý ghi âm, ghi hình, định vị ngụy trang…
Như tôi đã phát biểu trước đó, Quy định trong dự thảo này là xung đột với đạo luật gốc Bộ luật dân sự, Luật tố tụng….
Tinh thần cầu thị của ban soạn thảo pháp luật Bộ Công an là đáng ghi nhận.