Các bác ạ

Posted by

Các bác ạ,htrc em kêu bị đau bụng gặp anh Tào Tháo tưởng là ăn phải rau ngót hoá ra không phải.
Hnay chiều em ăn gói bim bim cá với con(lại bim bim cá) và thôi xong 5ph sau mắt nổ đom đóm gặp anh WC luôn.
Từ mai con em sẽ không được ăn bim bim nưa,em thề đấy.
Lại đau bụng quặn ruột vào rồi.
See Translation