Cái tháng hãm tài này nữa bao nhiêu là chuyện

Posted by

Cái tháng hãm tài này nữa bao nhiêu là chuyện. Cuối tháng rồi mà vẫn k thoát đc cái đen. Mất đồ, hỏng xe, hôm nay lại hỏng đt
Cái máy dùng giữ gìn như vậy mà xơ xuất tý lát bét ngay cái Đt k dùng đc 1 cái gì hết -.- bán 500 ko ai thèm mua, tiền sửa gần bằng tiền mua cái máy mới. Có mỗi cái để liên lạc, để làm ăn. Số nhọ đéo tưởng đc ấy. Nhanh cho hết tháng hộ tui cái. Đúng là cái tháng mất tiền còn cái gì đến nốt t đón cho xong
See Translation