Cảm ơn 2 bạn

Posted by

Cảm ơn 2 bạn! Mình đang làm việc rất căng thẳng và thực sự căng thẳng đó gần như tan biến và được giải tỏa sau khi thưởng thức “Hoa cỏ mùa xuân” của các bạn. Nói thật là lâu lắm rồi mình mới được khóc giàn dụa và đã đời như vậy. Cảm ơn 2 bạn (dù biết là 2 bạn vồ hợp âm thì đúng và….abc)!
https://www.facebook.com/haivl.com/videos/2063142120400904/