Càng ngày càng thíc cái hãng novo này vì n nhiều hàng đẹp dã mannn con ngann :** tiếp theo là em chì kẻ 2 in 1 1 đầu kẻ mày 1 đầu chỉ kẻ mắt

Posted by

1 1 1 1  
Càng ngày càng thíc cái hãng novo này vì n nhiều hàng đẹp dã mannn con ngann :** tiếp theo là em chì kẻ 2 in 1 1 đầu kẻ mày 1 đầu chỉ kẻ mắt . Xời ơi quá trời tiện luôn . Màu mày với mắt còn đồng đều ko lêch tông nha nên nhìn sẽ cực cực tự nhiên luôn :** tiện thật đấy ko lích kích 2 cái bút mí mày thiếu 1 trong 2 thì coi như đi tong :(( giờ chỉ cần 1 em này là ko lo gì nữa luôn hihi
190k / em thoii zời ơiii vừa rẻ vừa đẹp :((((
#1 nâu đen
#2 nâu vàng
#3 ghi đen
See Translation