CHÁN CÁI TƯỢNG PHẬT

Posted by

CHÁN CÁI TƯỢNG PHẬT
Con thưa Thầy
Con tu ở Bắc TÔng nhưng con hành theo Pháp của Thầy gần 2 năm nay rồi. Rồi sau này, con cảm thấy không thích tụng kinh nữa.
Con cũng thấy không quan trọng việc thờ cúng lau chùi nữa. Viện con ở thì hằng tháng là có 1 tuần tu. Trong tuần đó là tụng kinh miên mật ngồi thiền miên mật.
Nhưng sao giờ con thấy nó không quan trọng nữa. Con thấy như nhau cả thôi. Trong con thì mọi thứ trơ trơ như nhau. Con cũng không quan trọng cái tượng Phật nữa. Con thấy chán chán bình bình, không có gì thú vị. Con thấy mình muốn sống một mình.
Không biết con như vậy là tà kiến hay không bạch Thầy? Con cảm ơn Thầy.
Trả lời:
Con thấy cũng đúng. Khi sống tuỳ thuận pháp tánh thì không còn chấp vào hình thức nữa. Tuy nhiên nếu đã giác ngộ thì lại tuỳ thuận chúng sinh, chứ không còn tuỳ thuận bản ngã. Do đó hoà nhi bất đồng với mọi người, mọi hình thức tục đế mà vẫn vô ngại. Đó gọi là thái độ bất trụ chân đế, bất xả tục đế của bậc thiện trí.
HT Viên Minh