Chi nhánh Kiêzn Thụy đang live trực tiếp hàng nha các chế

Posted by

1  
Chi nhánh Kiêzn Thụy đang live trực tiếp hàng nha các chế , nhiều mẫu nè
Lẻ chỉ #40 -45k..
Chia sẻ video đc giảm giá nè… các chế vô coi lựa xem luôn chất nha
RẺ MÀ ĐẸP Ạ
Phạm Hường, Truongson Nguyen
See Translation