Chiều nay

Posted by

Chiều nay, trên đường đi làm về em thấy một anh đang ì ạch nổ xe máy, có lẽ xe bị hết xăng hay hỏng gì đó.
Em rất thấu cảm tình cảnh đấy, lâu lâu xe em cũng bị và em nảy sinh lòng trắc ẩn. Thế là em đến đẩy phụ một tay.
Anh kia ngồi trên xe đề máy, em chạy đẩy xe phía sau. Được khoảng 10 bước chân là xe chạy được, anh vọt đi không lời cảm ơn. Em thì bị một bác lớn tuổi tóm lại, đưa lên phường. Hoá ra anh kia trộm xe máy, em đẩy xe cho anh nên bị nói là đồng minh.
Em khóc lóc, xin xỏ mãi không ai chịu thấu cảm. Chỉ khi mẹ lên bảo lãnh em mới được tha về.
Nên là lòng trắc ẩn nảy sinh không hẳn từ thấu cảm mà còn xuất phát từ sự nhầm nhọt khác nữa ạ!
See Translation