Chính xác lắm

Posted by

Chính xác lắm! MÌnh không hay tự sự, đàm đạo, nhưng nhân gặp câu này thì cũng đồng cảm. Vì, đã đến chặng đời này, có ai nói mình tốt hay xấu, nghèo hay giầu, dốt hay giỏi…thì coi như không nghe, không biết, không thấy.
Muốn sao cũng được, chỉ có người thân, ruột thịt trong gia đình mình thương mình thôi, chứ cũng chẳng có ai hơi đâu quan tâm mình đâu. Mà, mình cũng chẳng là gì, chỉ là hạt cát trên bãi bể cuộc đời. Sóng nó ào lên, xóa hết!
Nên cứ thanh thản thôi tôi ơi!