Chúng tôi đang chờ đợi sự phản hồi của các vị lãnh đạo Tỉnh uỷ

Posted by

Chúng tôi đang chờ đợi sự phản hồi của các vị lãnh đạo Tỉnh uỷ, UBND tỉnh Đồng Nai và TP. Biên Hoà, để đối thoại khẩn trương tìm giải pháp tháo gỡ cho các Doanh nghiệp bị đình chỉ từ 06 – 09 tháng trái quy định luật.
Hơn 100 Doanh nghiệp và Cơ sở sản xuất gỗ phải “Khẩn trương” hoạt động trở lại để ổn định sản xuất, chăm lo đời sống hàng ngày của người lao động bị ảnh hưởng đối với quyết định xử phạt hành chính bổ sung: “Chưa có đề án bảo vệ môi trường” được duyệt.