Có một anh công an đi làm nhiệm vụ đi qua một gốc cây

Posted by

Có một anh công an đi làm nhiệm vụ đi qua một gốc cây. Thấy một cậu bé đang nặn cái gì đó. Anh công an hỏi:
– Em đang nặn gì đấy ?
Cậu bé trả lời:
– Dạ em đang nặn anh công an.
– Tốt thế em nặn anh công an bằng gì?
– Dạ em nặn bằng cứt ạ.
– Láo toét. Tao đi ra kia mà quay lại vẫn thấy mày nặn thì mày chết với tao.
Một lúc sau anh công an quay lại vẫn thấy cậu bé đag hỳ hục nặn anh công an quát.
– Thằng kia tao bảo mày ko nặn nữa mà.
Cậu bé :
– Dạ em có nặn anh công an nữa đâu ạ.
– Thế mày nặn cái gì đấy ?
– Dạ em nặn chú bộ đội ạ.
– Mày nặn chú bộ đội bằng gì thế?
– Dạ em nặn bằng đất sét ạ.
– Sao mày ko nặn chú bộ đội bằng cứt?
– Dạ không được đâu anh. Nếu nặn bằng cứt thì lại ra anh công an.