Cổ nhân có câu “Người hay nói đạo lý thường sống như L “

Posted by

Cổ nhân có câu “Người hay nói đạo lý thường sống như L “. Đúng chẳng sai nói thì hay mang tiếng đi theo phật ,từ thiện nhưng toàn việc làm trái vơi lương tâm ..Tưởng lừa dối đc mọi người à …Có trời bt đất biết và đến hôm nay t biết đc rồi đấy …Toàn 1 lũ tư cách ko gi mà nói thì như trời như biển
Đê im cho bà m hiền ko lại nát như hết đấy
See Translation