Còn hơn một tháng nữa là bước tới mùa hè

Posted by

Còn hơn một tháng nữa là bước tới mùa hè – sẽ lại có một quãng thời gian ý nghĩa với “tụi nhỏ”. Thỉnh thoảng, ngồi đọc lại lovenote, cảm thấy vui và ý nghĩa vì những gì đã làm, đang làm và sẽ làm.
Đúng là: người ta hạnh phúc hơn bởi vì những trải nghiệm.
Tự nhủ “Điều quan trọng nhất là nỗ lực mỗi ngày để trở nên tốt hơn chính mình của ngày hôm qua”. Mùa hè năm nay, đội ngũ đã sẵn sàng.
P.S Có một số lovenote tay, nhưng vì mình cất đi và không chụp lại như chụp màn hình, nên chỉ lưu lại được một vài lovenote dưới dạng public.

Bí Quyết Teen Thành Công


See Translation