Công lý liệu có phải trao “nhầm” vào tay người “cảm tính” hay không (

Posted by

Công lý liệu có phải trao “nhầm” vào tay người “cảm tính” hay không (?) khi mà HĐXX đã tuyên một bản án gấp đôi số năm tù. Từ 05 năm lên 10 năm tù, trong khi những vi phạm tố tụng cũng như tính logic của chứng cứ chưa được làm rõ.
Một trong những nguyên tắc cơ bản áp dụng pháp luật trong Tố tụng hình sự đối với kháng cáo, kháng nghị khi xét xử phúc thẩm là: “Sau khi có kháng cáo, kháng nghị cho đến trước khi Hội đồng xét xử nghị án, người đã kháng cáo hoặc Viện kiểm sát đã kháng nghị có quyền bổ sung hoặc thay đổi kháng cáo, kháng nghị, nhưng không được làm xấu hơn tình trạng của bị cáo”
Người đã kháng cáo hoặc Viện kiểm sát đã kháng nghị về tội nào thì có quyền bổ sung hoặc thay đổi kháng cáo hoặc kháng nghị của mình về tội đó. Còn đối với những tội chưa có kháng cáo, kháng nghị thì không được bổ sung hoặc thay đổi.
Làm xấu hơn tình trạng của bị cáo là làm cho bị cáo có thể bị Tòa án cấp phúc thẩm phạt nặng hơn, áp dụng điều khoản Bộ luật hình sự về tội nặng hơn hoặc tăng mức bồi thường so với quyết định của Tòa án cấp sơ thẩm. Do đó, người đã kháng cáo hoặc Viện kiểm sát đã kháng nghị theo hướng giảm nhẹ cho bị cáo so với quyết định của Tòa án cấp sơ thẩm, thì không được bổ sung hoặc thay đổi theo hướng tăng nặng cho bị cáo. Nếu đã kháng cáo hoặc kháng nghị theo hướng tăng nặng hình phạt thì không được bổ sung thêm hình phạt khác hoặc thay bằng loại hình phạt khác nặng hơn.
Tại sao Toà phúc thẩm lại xét xử tăng gâp đôi hình phạt đối với bị cáo kháng cáo kêu oan(?)