cuối cùng rồi mình vẫn thế có sao đâu chương ơi đáng đời mài còn gì

Posted by

cuối cùng rồi mình vẫn thế có sao đâu chương ơi đáng đời mài còn gì, năm nay năm hạn của thèng cha chương idiot, hòn trưởng hòn bẻo dẻn, bạn tôi, ngôi sao của lòng tôi, (từ đầu năm đến giờ dễ cũng 10 stt cho chương idiot rồi, yêu thế)… đầu tiên nó bị ai xui ăn cứt gà nên phát lịnh cấm bản con đường xưa em đi, rồi nó lại bị ai xui ăn cứt heo bảo thôi không cấm nữa, cứ thế xà quầng cà quầng miết, tự nhiên bao nhiêu bài hát của thiên hạ xưa giờ nó cứ lôi ra cấp phép rồi cấm rồi cấp phép trở lại, đếu ai hiểu nó làm gì ngoài việc đi săn bắt hoa hậu ra nước ngoài thi thố, có lẽ thèng cha nài nó bị ngáo văn bản, ngáo quản lý…