Đang lặng gió thì thấy fb bà bạn măm món này

Posted by

Đang lặng gió thì thấy fb bà bạn măm món này.
Ui má ơi, em thề là em bị vật như nghẹo thèm kẹo ý ạ.
Giờ bới đâu ra món tuổi thơ này đây :(( có mà hốc bh em xin nguyện cai whey, cai tập, cai nói 1 tuần luôn.
Món này thuần tùy là đỗ phải trưng thẫm màu hơn và không có dừa tươi.
See Translation