ĐAO NGỌC

Posted by

ĐAO NGỌC.
Sáng qua chỗ cửa hàng ông anh thăm thú xem đồ ngọc triệu năm có gì hay mà các đại gia lắm tiền nhiều bác bỏ ra để sở hữu bằng được.
Lướt qua tôi để ý thấy có cây đao hóa thạch từ gỗ. Có lẽ, để tìm được khối ngọc hóa thạch này cũng là kỳ duyên, và để có khối ngọc này thì thiên nhiên cũng đã phải trả qua cả 100 triệu năm tuổi mới hình thành nên khối ngọc có một không hai này.
Tôi hỏi ông anh thì được biết, mới nhập về từ đất Ngọc Myanmar (xứ sở của ngọc).
Anh bảo: Luật sư mang đao này về Văn phòng để hành trình tìm công lý sẽ diệt trừ được hết bọn gian tà, quỷ quái, công dụng đặc biệt của gỗ Ngọc triệu năm hóa thạch. Nếu luật sư tin tưởng vào năng lượng vũ trụ, anh sẽ tặng luôn khối đao ngọc này cho luật sư.
Tôi hỏi, anh tìm thấy kiếm ngọc hóa thạch chưa, em là phải dùng hai tay cả đao và kiếm (Song kiếm hợp bích) thì mới dùng, chứ một đao không thì không đủ.
ông anh nói: Có đao sẽ có kiếm, đủ duyên sẽ gặp, hy vọng nữ luật sư nào đó có khi đang sở hữu kiếm rồi đó. Nếu đủ duyên kết hợp sẽ hợp bích được thôi.
Tôi nghe cũng có lý. ở đời khó mà hoàn thiện đầy đủ nếu không có duyên.
Hehe. Tôi không dám nhận đao ngọc triệu năm này, thôi hãy để cho người nào đủ duyên đao sẽ tìm đến.
Hehe.