Đố Vui có thưởng :

Posted by

Đố Vui có thưởng :
Hai Phó giáo sư ( D.V học và Â. H học ) đang đi thực địa để làm luận án lên giáo sư . Đề tài luận án là G.H
P/s : Ai giải nghĩa được chuyên nghành của hai phó giáo sư là gì và luận án mà hai phó giáo sư đang bảo vệ là gì ? và kết quả nhanh nhất sẽ có một phần quà rất tuyệt vời hơn cả mong đợi nhé .
Thứ 7 máu chẩy về tym nha