Dù có bận rộn kiểu gì đi chăng nữa em cũng tranh thủ đọ nhan sắc với sắc hoa Đà Lạt thì mới chịu về lại SG

Posted by

Dù có bận rộn kiểu gì đi chăng nữa em cũng tranh thủ đọ nhan sắc với sắc hoa Đà Lạt thì mới chịu về lại SG.
PS: Túm lại là em đang rất hồi hộp vì trời thì tối mà chỉ mình em với anh tài xế taxi đi trên con đường vắng tanh.