E này về siêu đẹp ý

Posted by

1 1 1 1 1  
E này về siêu đẹp ý. Y như auth luông. Dầy dặn da mềm siêu đẹp. Cầm vào còn bất ngờ, vì e noá coa #130k
E nhận oder đủ màu 5-7 hôm trả hàng ạ
Gold, xanh, đỏ, đen
Làm đủ màu tha hồ thay đổi
ẢNH THẬT
See Translation