Em lại kiếm được deal sale mask Mediheal xanh biển cấp nước đây rồi ạ

Posted by

Em lại kiếm được deal sale mask Mediheal xanh biển cấp nước đây rồi ạ. Giá #250k/hộp 10 miếng.
Các dòng Tea tree, Collagen, Vita light beam, Placenta em vẫn tiếp tục gom nhé. Tất cả đều đồng giá #250k/hộp 10 miếng.
NHIỀU CHỊ CÓ NHU CẦU MIX NÊN EM CÓ NHẬN MIX CÁC LOẠI Ạ.