Em lên sóng tí không các bác lại tưởng em đào ngũ

Posted by

Em lên sóng tí không các bác lại tưởng em đào ngũ
Note: buổi thứ 2 của thị Sẻ, sáng lang thang nhởn nhơ chơi dưới sân chán rồi mới vào trường, nay đã bắt đầu ngoáy mông và chiều về cái là lẩn vào khu vui chơi bên cạnh chơi luôn.
See Translation