GAME TẶNG QUÀ NẠ COLLAGEN

Posted by

GAME TẶNG QUÀ NẠ COLLAGEN- HÚT MỤN THAN TRE- TẮM TRẮNG THUỐC BẮC
3 game trong 1 game
Kết thúc game còn có phần quà nhỏ
Chỉ việc comment 2 số , share game về tường , mỗi bạn được đoán 3 lần trên mỗi game
Mỗi game kéo dài 2p , hết 2p chuyển game
See Translation