Gạo Thật Phú Thọ hum qua giờ mới Up

Posted by

Gạo Thật Phú Thọ hum qua giờ mới Up …
Hãy làm từ thiện vì đó là một công việc ý nghĩa
Ông cha ta đã có câu Lá lành đùm lá rách , tương thân tương ái …
Giúp người nghèo bằng những việc nhỏ nhất là đáng làm và nó sẽ giúp bạn trân trọng những gì mình đang có ..
Tuy nhiên hãy làm đúng cách .. riêng tôi thì tôi không tặng tiền cho người nghèo vì đó chính là điều làm họ ỷ lại và lợi dụng lòng tốt !
P/s : luôn hướng thiện và làm đúng cách nhé mọi người <3