Giao dịch sao kê tài khoản xong mình nhấn nút excellent trong 5 thang điểm đánh giá chất lượng dịch vụ

Posted by

Giao dịch sao kê tài khoản xong mình nhấn nút excellent trong 5 thang điểm đánh giá chất lượng dịch vụ. Bạn giao dịch viên ngạc nhiên pha chút ngượng nghịu: cảm ơn anh, nút đó ít người bấm lắm dù tụi em có làm tốt đến đâu.
Chúc bạn ngày vui. Và sẽ làm cho nhiều người được bạn phục vụ vui theo.
Dù họ không khen không nhấn excellent thì cứ tự thưởng cho mình vậy: mình đã cố gắng gần excellent rồi.