Gieo hạt Yêu thương

Posted by

Gieo hạt Yêu thương
Người nghèo hỏi Đức Phật: Vì sao con nghèo?
Sao tôi lại nghèo
Đức Phật: Con không bố thí và con không hiểu vì sao?
Con không có gì để cho
Sao con không có gì để cho, con có rất nhiều thứ
KHUÔN MẶT: Con có thể cười, niềm vui và hạnh phúc …
MIỆNG: con có thể nói điều đẹp đẽ, khuyến khích người khác, chúng mừng và làm mọi người hạnh phúc
TRÁI TIM: Con có thể mở trái tim mình với người khác với sự chân thành, trung thực và tốt đẹp
MẮT: con có thể nhìn người khác với sự kính trọng và Từ bi
CƠ THỂ: Con có thể dùng sức lao động để giúp đỡ người khác
Con thấy chưa … Con không nghèo tý nào
Sự nghèo đói trong Trái tim mới là Nghèo đói thực sự
Hoá ra chúng ta RẤT GIÀU có đấy chứ!!!!!!
Nguồn: FB Pham Ngoc
See Translation