Hạnh phúc là khi đi ra với bên ngoài về, ngồi nhai hạt điều và đọc sách bên cạnh con gái, dù việc ai nấy làm

Posted by

Hạnh phúc là khi đi ra với bên ngoài về, ngồi nhai hạt điều và đọc sách bên cạnh con gái, dù việc ai nấy làm. Cuốn này bất khả tư nghị. Nhiều câu đơn giản mà thấm sâu khi ngẫm lại trên những trải nghiệm đã qua. Ví dụ như khái niệm: đa số mọi người đều nhầm lẫn giữa khoái cảm và hạnh phúc. Khoái cảm đến từ bên ngoài, hạnh phúc đến từ bên trong. Nhưng khoảng cách giữa hai chuyện này thì mỏng như 1 sát-na.
Nhiều khi tự nghĩ lại, nếu là đàn ông mình cũng không yêu nổi con người lờ đờ 1 màu như mình. Suốt ngày chỉ đi làm, yoga rồi đọc sách, chả lượn lờ uyển chuyển cho đời lưu luyến chút. Chán bỏ xừ