Hết mấy ngày mở mắt ra là ảnh nặn chum hở xi

Posted by

Hết mấy ngày mở mắt ra là ảnh nặn chum hở xi-lip với cả đấu tố ấu-dâm rồi lộ mặt người đéo liên quan hehe..
Dức cả đầu …
Facebook rất hay, nhờ nó mà người ta quên mẹ câu nói bất hủ của nhà vật lý thiên tài người Cuba là ông Mark Twain :
“Chẳng thà mình không nói, để người ta tưởng mình ngu, còn hơn mở miệng ra, để người ta không còn nghi ngờ gì nữa”
Trong một diễn biến mới nhất đéo liên quan,trời hải phòng hôm nay mưa phùn gió bấc, cảnh vật rất chi là ảm đạm, hứa hẹn là chả có việc gì làm,có anh nào rảnh ngồi với ông Chu Quang Hoàn chiều tối nay không ?!?!