Hôm nay có 1 buổi họp nguyên sáng xa Hà Nội

Posted by

Hôm nay có 1 buổi họp nguyên sáng xa Hà Nội, 2 cái hẹn, 1 liên hoan trưa, 1 bữa sinh nhật tối, và đi… tổng cộng 5 lần. Khả năng cao là do hôm qua ăn quá nhiều lợn rừng tại Nhà Hàng Đá Ong của Nguyen Le Quynh Anh. Điên tiết bèn viết mấy dòng dưới đây, các bậc trí giả, nhà thơ và những người ưa vệ sinh rất không nên đọc. Haizzz…
Thơ vs …
Tranh thủ khi đại tiện
Thi sĩ ngồi làm thơ
Nhiều khi mải cấu tứ
Nán lại hơn nửa giờ
Chợt một lần ngó xuống
Bồn cầu đỏ màu son
Máu chảy như cắt tiết
Ra hơn một chén con
Vội đến khám bác sĩ
Chẩn bệnh: “Trĩ ngoại rồi!
Lần sau ỉa cho lẹ,
Hết cứt là ra thôi”
Bác sĩ đâu có hiểu
Rằng thi sĩ bây giờ
Việc mưu sinh bề bộn
Đi ngoài mới làm thơ
Như quá trình tiêu hóa
Thơ chính là bãi phân
Mà tâm hồn bài tiết
Khi đi xia mỗi lần
Những rung cảm mỹ học
Những trải nghiệm mê say
Cùng thông tin lá cải
Ngấm dần theo tháng ngày
Tâm hồn bèn tiêu hóa
Xếp thành ý thành vần
Đợi khi người đi ỉa
Thơ phọt ra cùng phân
Vô thức và ý thức
Nào, hòa nhịp mộng mơ
Dưới rặn một cục cứt
Trên nặn một câu thơ
Thơ tuôn tràn từng ý
Chốc đã đầy bồn cầu
Khi cơ vòng cắt đứt
Thơ ngắt ra từng câu
Té re – thơ ào ạt
Táo bón – thơ bí rì
Những lần lên trĩ cấp
Máu nhuộm đỏ huyết thi
Ý thơm hay ý thối
Câu vắn với câu dài
Phụ thuộc việc đại tiện
Nhìn phân thấy chẳng sai!
Lúc cao hứng tiểu tiện
Thơ róc rách đắm say
Lỡ như kèm trung tiện
Thơ âm vang nhẹ bay…
Những bài thơ xuất sắc
Làm trong nhà vệ sinh
Vượt lên mùi khai thối
Hóa thân thành lung linh
Yêu thơ mấy ai hiểu
Rằng thơ chính là phân
Mà tâm hồn bài tiết
Khi đi xia mỗi lần…
16.01.16