Hôm nay ng khó ở

Posted by

Hôm nay ng khó ở. Xin tâm sự đôi điều
Thời buổi công nghệ, oai j đâu mà vỗ ngực k sd mĩ phẩm hay cái j đó. K sd có đẹp mãi k. Da dẻ và mọi thứ có như ban đầu k. Dùng cũng chẳng nghèo đi. Ce tin hục đầu vào làm thì ck yêu ck thích sao. Ngồi đó mà mơ. Dùng cũng chết, k đung cũng chết. T thà chết mà vẫn đẹp còn hơn
Thế hệ sau hơn thế hệ trước là chỉ có phi cổ ra đã đc hưởng thụ cái tốt rồi. K phải vất vả, khổ sở như họ, họ phải vắt óc nghĩ, phải làm mới có cái cho ta hưởng thụ. Nên có dại mới k sd. Thời buổi công nghệ mà thích trâu cày ruộng hơn máy cày, họ cày cả sào mình mới được mấy thước, còn lâu đời sống mới khá dc, còn lâu mới vui vẻ được.
Cái j tốt ta dùng thế thôi. Sd thông minh nên biết chọn lọc