KẺ MỘNG MƠ CHÂN CHÍNH

Posted by

KẺ MỘNG MƠ CHÂN CHÍNH
Ở cái tuổi 70, Scott đã mất đi nhanh nhẹn của thời thanh niên, nhưng sự thông thái thì vẫn còn nguyên ở đó. Sau 27 năm cống hiến cho ACLU và gần trọn đời người làm một nhà hoạt động, Scott đã có thể về hưu. Nhưng như ông nói, ông về hưu nhưng không từ bỏ cuộc chiến đấu. Vừa gặp mình, Scott đã vội khoe bản thân vừa có một cuộc điện thoại với ban lãnh đạo ACLU ở Montana để bàn chiến lược vận động cho tiểu bang không thông qua một đạo luật có thể gây ngu…
Đọc tiếp