Khổ thân 2 cô

Posted by

Khổ thân 2 cô. Nỗi đau thể xác lẫn tinh thần ai trả cho cô đây. K biết thật hay giả n đã bắt dc nta rồi thì lên báo công an. Chứ đánh nta ra nông nỗi này rồi xl có ích gì. Toàn thanh niên trai tráng. Haiz. Xh bjo loạn quá. Cứ thích hùa theo đám đông.
Mấy mẹ bán hag ol lên nhận cháu. Bảo share như đúng r. M cũng hay share này nọ. N lướt 1 lúc thấy cháu nhiều cô quá nên lại hóng tiếp.
May thật. M não cá vàng thật n may chưa rơi não.
See Translation