Không gì tệ hơn khi ra khỏi trường mà vẫn ngu dốt

Posted by

Không gì tệ hơn khi ra khỏi trường mà vẫn ngu dốt
– Cháy túi cũng tệ,
– Nhưng ngu dốt còn tồi tệ hơn.
– Điều cực kì tồi tệ là ngu dốt và cháy túi.Không gì tồi tệ hơn NỮA
– Trừ khi …….bạn bị bệnh.
– Bệnh, cháy túi, ngu dốt thì ở dưới đáy vực thẳm rồi…. Trừ khi bạn xấu xí…. Đó là đỉnh điểm rồi.
—-Đỉnh điểm của cuộc sống tồi tệ
>XẤU XÍ, BỆNH TẬT, CHÁY TÚI, NGU DỐT
Hãy học thật nhiều vì những gì ta học ảnh hưởng đến cuộc sống của ta (Jim Rohn)
St
See Translation