Kinh nghiệm để quên người yêu cũ sau khi chia tay

Posted by

Kinh nghiệm để quên người yêu cũ sau khi chia tay, ly hôn:
Bước 1: Tải ảnh người ấy về đem in đen trắng
Bước 2: Bỏ ảnh vào trong ví
Bước 3: Tự dặn lòng mình, người ấy đã chết rồi
P/s: Ảnh mang tính chất minh hoạ (nguồn internet)