Lại hết ngày nữa rồi mai cái lại hết tuần ôi sao thời gian mau thế huhu vậy nên là trôi nhanh một xút nữa đi nào tốc độ lên làm một cái tụt đến tận cuối tháng chín dùm Bìn lung đi nhaaaa

Posted by

Lại hết ngày nữa rồi mai cái lại hết tuần ôi sao thời gian mau thế huhu vậy nên là trôi nhanh một xút nữa đi nào tốc độ lên làm một cái tụt đến tận cuối tháng chín dùm Bìn lung đi nhaaaa.
See Translation