Leg Thái cứ là số 1 ạ

Posted by

1 1 1 1 1  
Leg Thái cứ là số 1 ạ! Mặc nhẹ tênh mà mát dã man. Mùa hè cứ phải ỉm e nó để mặc đi mấy nơi lịch sự.
E đang có sẵn 2 đen nhé khách gầy béo cao thấp vừa tuốtt vì độ dãn nó là siêu cao thủ :))
Khách lấy báo e, e để giá iêu thui #180k -> #150k nha!
See Translation