Mặt để không

Posted by

Mặt để không. Chỉ có chống nắng. Ngày xưa đeo lens thi phải chải mi, giờ chẳng đeo lens cũng chưa đc chải mi, tròng đen thì bé hơn người bt nhìn mắt cũng bé đi , nhưng mà thôi kệ bu nó đi, nhìn đời chân thực và không phụ thuộc là đc.
Mình cả đời không phụ thuộc ai hay bất cứ cái gì, có việc hút thuốc lá hai mấy năm cũng đùng cái bỏ giờ mới phát hiện ra mình không phải phụ thuộc kính cận, lens cận nữa.