Một ngày vắng bóng trên Faay

Posted by

Một ngày vắng bóng trên Faay.
Phải nghe lời vợ cai Faay rất buồn.
Bạn bè thăm hỏi luôn luôn,
Làm cho Lão Khánh cũng chuồn về đây.
BẠN VẪN CHƠ MONG.
Bạn bè chờ đợi đủ đầy.
Vài lời cảm tạ Khánh đây mở lòng.
Hồng Vân, Nguyên Vũ, Phạm Long.
Dương Minh, Khoảng Lặng , Thanh Phong, Đắc Kỳ.
Minh Vũ, Công Thức, Ngọc My.
Thanh Hoài,, Anh Đặng, Trường Kỳ, Ngọc Luân.
Liên Hương, Là Nguyễn, Linh Xuân.
Có Cu Ly Phạm. Đỗ Thuần đến chơi.
Lương Trương Thị với Bùi Ngơi.
Cùng Nguyễn Văn Phượng , Thức Thời, Thuy Phương.
Ngân Ngân, Bùi Hợi, Thúy Hường.
Thắng Trần, Thị Tuyết, Mạnh Cường, Vũ Hiên.
Thúy Mơ cùng Nguyễn Ngọc Thuyên.
Hương Hà, Văn Hiếu, Ngọc Xuyên, Mấn Bùi.
Quyên Ta, Hùng Lý, Thu Bùi.
Thanh Hà, Bảo Lý, Nguyễn Mùi, Giang Nam.
Cối Xay, Hai Lúa, Trang Đoan.
Lương Tâm, Vàng Bạc, Công Hoan, Bùi Hùng.
Phiên Đoàn, Bảo Ngọc, Kim Trung..
Mùa Hè có Tuyết đến cùng Mai Hương.
Thị Thành, Công Lý, Phi Thường.
Tính Đoàn, Hòa Phạm, Mạnh Cường, Xuân Cung.
Đặng Đào, Là Nguyễn, Mận Hùng.
Giang Bùi, Liêm Nguyễn, đi cùng Phạm Nga.
Thanh Hoài cùng với Bùi Hà.
Thu Hoài về muộn Đức Bằng vẫn vui.
Cám ơn bạn hữu không lùi.
Biết đi cai vắng vẫn vui đón chờ
.22/6/2017
See Translation