Một trong những nỗ lực đầu tiên của mình như là Lãnh sự danh dự của Cộng hoà Armenia tại Việt Nam là chắp nối để VINATEX thực hiện chuyến đi vừa qua để khảo sát khả năng hợp tác về dệt may trên đất Armenia

Posted by

Một trong những nỗ lực đầu tiên của mình như là Lãnh sự danh dự của Cộng hoà Armenia tại Việt Nam là chắp nối để VINATEX thực hiện chuyến đi vừa qua để khảo sát khả năng hợp tác về dệt may trên đất Armenia. Hy vọng sự hợp tác này sẽ thành hiện thực.
Mới chỉ là hy vọng !