NGƯỜI HÀ NỘI GIỜ ĐÂY CẦN CÂN NHẮC KHI RA ĐƯỜNG

Posted by

NGƯỜI HÀ NỘI GIỜ ĐÂY CẦN CÂN NHẮC KHI RA ĐƯỜNG!
Theo báo cáo của GreenID vào cuối năm 2016, có những thời điểm lượng bụi PM2.5 (loại bụi nguy hiểm nhất, có thể thẩm thấu, hấp thụ vào máu) là 50,5µg/m3, cao gấp đôi so với quy chuẩn quốc gia (25 µg/m3), gấp đôi số liệu của thành phố Hồ Chí Minh (28.23) và gấp 5 lần so với ngưỡng trung bình năm theo hướng dẫn khuyến nghị của tổ chức Y tế thế giới –WHO (10µg/m3).