Nhiều người hỏi mình

Posted by

Nhiều người hỏi mình, sao đi học 12 năm trời rồi thêm 4 năm đại học nữa mà bây giờ lại đi bán KEM ĐÁNH RĂNG?
Mình hỏi lại: vậy theo bạn tại sao Bill Gate lại giàu?
Ngẫm một hồi bạn trả lời
” vì ai cũng dùng window của ổng”
Mình đáp: ” kem đánh răng thì ai cũng dùng:)))))”
Bạn hiểu ý tui hămmmmmmmmmmm