Những đơn lẻ nội thị em chuyển lại hoàn toàn cho đại lý và khách sỉ của khu vực

Posted by

Những đơn lẻ nội thị em chuyển lại hoàn toàn cho đại lý và khách sỉ của khu vực
Giờ em đi thăm chị bưu điện để gởi hàng đi tỉnh sẵn gởi cái giấy tờ kiểm duyệt của viện paster cho chi nhánh nhà thuốc
Những bạn bán ol thì nên ra xin bưu điện giấy vân đơn như thế này để về nhà viết sẳn,ra bưu điện chỉ việc gởi cho nhanh
P/s hơn tuần nay vừa chuyện gia đình mình rồi đến chuyện gia đình Lệ Thủy .2 chị em có nhiều chuyện mà chưa trao đổi dc
See Translation