Noel, năm mới

Posted by

Noel, năm mới…
Những dịp lễ sắp tới, sẽ có bạn 7 cắm trực ở Sài Gòn cho.
Chưa thi xong nhưng mà nghĩ đến cái cảnh vượt qua là bung lụa vác balo đi bụi rồi.
P/s: Dừng lại để nhận ra mình cần gì?

Tham khảo balo bụi tại wetrek cùng bạn đồng hành trên những chặng đường