NỤ CƯỜI PHÙ HỘ

Posted by

NỤ CƯỜI PHÙ HỘ
Tôi có hỏi anh bạn Mika Valda, một anh chàng chuyên buôn ngọc, là tại sao có người lại để trong xe tượng Phật bà Quan Âm, còn có người lại chọn Phật Di Lặc.
Cậu ấy trả lời:
– Phật bà Quan Âm luôn phù hộ cho người ta được bình yên. Còn Phật Di Lặc thì cho người ta cảm giác vui vẻ, làm ăn thịnh phát, sung túc đầy đủ.
Muốn thật sự bình yên chắc phải đi tu, mà tôi thì không thể tu được. Tôi thích nụ cười của Phật Di Lặc hơn, nhất là nụ cười bằng ngọc phỉ thúy này.
Ông cười thấy đời đáng sống!
Cho dù để thấy ông cười trên xe mỗi ngày như thế này cũng không hề rẻ. Nhưng cả ngọc và cả nụ cười đã bao giờ rẻ đâu!